image23. ročník medzinárodného festivalu Mesiac fotografie v Bratislave pokračuje vo svojej dlhoročnej tradícií a zaradil sa medzi najvýznamnejšie podujatia svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v celom stredoeurópskom a východoeurópskom regióne.

Od 30. októbra do 30. novembra 2013 sa uskutoční 23.ročník tohto festivalu, počas svojej existencie sa stal už neoddeliteľnou súčasťou jesenných kultúrnych podujatí v Bratislave. Počas dlhoročného pôsobenia sme spolupracovali s množstvom domácich a zahraničných galérií, múzeí, fotografmi, kurátomi a ďalšími odborníkmi a partnerskými inštitúciami, čo pozdvihlo medzinárodnú mobilitu a kultúrnu výmenu medzi Slovenskom a celým svetom. Každoročne vítame nielen tisícky slovenských, ale aj zahraničných návštevníkov. Fotografia ako mladé výtvarné umenia má u nás svoje široké domáce a zahraničné publikum. Festival je súčasťou medzinárodného Európskeho Mesiaca fotografie, ktorý sa koná v Paríži, Viedni, Berlíne, Budapešti, Ľubľane a Luxemburgu.

Cieľom festivalu je poskytnúť návštevníkom informácie o aktuálnych trendoch fotografickej tvorby v strednej či východnej Európe a trendoch vo svetovej fotografii. Zároveň prezentuje to najlepšie z histórie tohto média a vytvára tak priestor na tvorivú konfrontáciu so súčasnými autormi. Hlavným organizátorom je OZ FOTOFO, ktorý zriaďuje Stredoeurópsky dom fotografie, so sídlom v Bratislave. Každoročným výstupom festivalu je okolo 30 fotografikcých výstav, ktoré sú otvorené počas jedného mesiaca v galériach a múzeách mesta Bratislavy spolu s bohatým sprievodným programom. 

Festival sa snaží na Slovensko pritiahnuť najkvalitnejších domácich a zahraničných autorov z celého sveta, a tým obohacovať kultúrnu ponuku na Slovensku, prehlbovať povedomie slovenskej verejnosti o rozmanitosti európskej a svetovej kultúry. Rovnako dáva priestor na prezentáciu v medzinárodnom kontexte, pomáha domácemu profesijnému prostrediu získať ďalšie impulzy k jeho rozvoju. Filozofiou festivalu je ponechať čo najväčší počet výstav prístupných zadarmo, pre deti do 15 rokov sú vstupy na jednotlivé výstavy bezplatné.

Mesiac fotografie sa okrem prezentácií fotografikcých umeleckých diel venuje aj neformálnemu vzdelávaniu  publika. Prostredníctvom medzinárodnej konferencie, rôznych prednášok, fotografických workshopoch so špičkovými lektormi a medzinárodnej prehliadke portfólií, ponúka festival aktivity kultúrneho charakteru, ktoré majú zároveň edukatívny rozmer.

Organizátor festivalu je FOTOFO / Stredoeurópsky dom fotografie

imageFOTOFO pôsobí od roku 1997 v oblasti fotografie a prezentuje kvalitnú fotografickú tvorbu nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Hlavným projektom občiankeho združenia FOTOFO je Stredoeurópsky dom fotografie, ktorý patrí medzi najaktívnejšie kultúrne inštitúcie v oblasti fotografie nielen v našom hlavnom meste, ale aj na Slovensku.  

Nasledovnými  aktivitami vytvárame unikátny multikultúrny priestor:

  • Výstavná činnosť– spravujeme 2 galérie a organizujeme 24 výstav ročne
  • Publikačná činnosť – vydávanie kníh o slovenskej fotografii - monografie,  náučná fotografická literatúra (Dejiny európskej fotografie), Fotonoviny
  • Knižnica – najväčšia verejne prístupná knižnica zameraná na fotografiu, obsahuje viac ako  2 500 knižničných jednotiek
  • Edukatívna činnosť – celoročne realizovaná prostredníctvom workshopov pre dospelých a deti pod vedením profesionálnych lektorov, počas letných mesiacov otvárame detské fotografické tábory
  • Zbierkotvorná činnosť – budovanie reprezentatívnej zbierky slovenskej fotografie od jej vzniku až po súčasnosť
  • Mesiac fotografie – medzinárodný fotografický festival určený pre verejnosť

Okrem hlavných aktivít organizujeme v galerijných priestoroch aj sprievodné podujatia – divadlá, literárne diskusie, premietanie fimov a fototribúny.

FOTOFO je zakladateľom ocenenia „Osobnosť fotografie“ a taktiež ocenenia „Fotograf roka.“

Mesiac fotografie 2012

Všetky plagáty festivalu Mesiac fotografie z minulých ročníkov