image

ANNA STRICKLAND

Gumotlačou zobrazené dary rúk
The hand "offerings" are palladium with gum-bichromate on japanese gampi paper

Spoluorganizátori /
Co-organizers

Veľvyslanectvo USA
VŠVU

Otvorené / Open
utorok, štvrtok /
Tuesday, Thursday
12:00 – 19:00
streda, piatok – nedeľa
/ Wednesday,
Friday – Sunday
10:00 – 17:00

Lístky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
medium@vsvu.sk