image

ANTON PODSTRASKÝ (SK)

Reálny obraz "reálneho socializmu" 60. – 80. rokov v Československu
A realistic picture of "real socialism" from the 60's to the 80's in Czechoslovakia

Kurátori / Curators
Aurel Hrabušický
Filip Vančo

Partner výstavy /
Exhibition Partner

Photoport

Otvorené / Open
denne / daily
11:00 – 18:00

Lístky / Tickets
3,00 €
platí na všetky výstavy
v SEDF / valid for all
exhibitions in SEDF

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk