image

ARSLAN AHMEDOV (BG)

portréty a zátišia ovplyvnené piktorializmom
portraits and still lifes affected by pictorialism

Kurátorka / Curator
Katerina Gadjeva

Spoluorganizátor /
Co-organizer

Bulharský kultúrny
inštitút

Otvorené / Open pondelok – piatok /
Monday – Friday
9:30 – 12:00
13:00 – 17:30
9. 11. 2013
13:00 – 17:00

Lístky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 5441 0140
www.bulkis.sk