image

GENNADY MEERGUS (IL)

Cesta svetla storočiami svetovej architektúry
Travel of light through centuries of world architecture

Kurátori / Curators
Evgeny Berezner,
Irina Tchmyreva

Spoluorganizátori /
Co–organizers

IRIS Foundation,
Veľvyslanectvo Izraela
na Slovensku

Otvorené / Open
pondelok – sobota /
Monday – Saturday
13:00 – 18:00

Lístky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 903 468776
www.galeria-z.sk