image

GRACIELA ITURBIDE (MX)

Slávnosť a smrť
Fiesta and death

Spoluorganizátor /
Co-organizer
NOMAD, London
Veľvyslanectvo Mexika
pre SR

Otvorené / Open
denne / daily
11:00 – 18:00

Lístky / Tickets
3,00 €
platí na všetky výstavy
v SEDF / valid for all
exhibitions in SEDF

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk