image

JÁN KRÍŽIK (SK)

Retrospektíva diela fotografa aktov
A retrospective of the photographer's work in the acts photography

Kurátorka / Curator
Beata Jablonská

Spoluorganizátori /
Co-organizers

SVU
Združenie slovenských
profesionálnych
fotografov

Otvorené / Open
denne okrem pondelka /
daily except Monday
12:00 – 18:00

Lístky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 5296 2402
www.svu.sk