image

JULIA PIROTTE (PL)

Tváre a ruky do istej miery zabudnutej poľskej fotografky zo 40. a 50. rokov
Faces and hands by a somewhat forgotten polish photographer of the 40's and 50's

Kurátorka / Curator
Teresa Śmiechowska

Spoluorganizátor /
Co-organizer

Poľský inštitút,
Emanuel Ringelblum
Jewish Historical
Institute

Otvorené / Open
pondelok – sobota /
Monday – Saturday
14:00 – 18:00

Lístky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 2046 6106
www.ulib.sk