image

KÓDY REALITY / CODES OF REALITY (HU)

Prítomný čas priebehový (5. Ročník) – výber súčasných mladých umelcov maďarskej fotografie
Present continuous (5th volume) – a selection of young contemporary artists of hungarian photography

Kurátorka / Curator
Gabriella Csizek

Spoluorganizátor /
Co-organizer

Hungarian House of
Photography – Mai
Manó House

Otvorené / Open
denne okrem pondelka
/ daily except Monday
10:00 – 17:00

Lístky / Tickets
3 / 1,50 €
platí na všetky výstavy
v SNM / valid for all
exhibitions in SNM

Kontakt / Contact
+421 2 2049 1255
www.snm.sk
www.maimano.hu