image

RAJKO BIZJAK (SI)

Obsesívne vizuálne skúmanie ženského tela
An obsessive visual examination of the female body

Kurátorka / Curator
Dejan Sluga

Spoluorganizátori /
Co-organizers

Veľvyslanectvo
Slovinskej republiky

Otvorené / Open
pondelok – piatok /
Monday – Friday
9:00 – 16:00
9. – 10. 11.
10:00 – 14:00

Lístky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 5726 7700
www.bratislava.
embassy.si