image

TIBOR HUSZÁR (SK)

Parížske portréty umelcov z celého sveta
Paris portraits of artists from all around the world

Kurátori / Curators
Andrej Bán
Alan Hyža
Martin Marenčin
Jozef Ondzik

Spoluorganizátori /
Co-organizers

Národné osvetové
centrum,
Aukčná spoločnosť
SOGA

Otvorené / Open
denne / daily
11:00 – 19:00

Lístky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk