image

VADIM GUSHCHIN (RU)

O rigoróznej čistote estetickej formy
On a rigorous purity of aesthetic form

Kurátor / Curator
Evgeny Berezner

Spoluorganizátor /
Co-organizer

Františkánsky kláštor
v Bratislave

Otvorené / Open
utorok – nedeľa /
Tuesday – Sunday
13:00 – 18:00

Lístky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk