image

Vnútorný okruh v súčasnej českej fotografii (CZ)

The intimate circle in contemporary czech photography

Kurátor / Curator
Vladimír Birgus

Spoluorganizátori /
Co-organizers

České centrum,
Národné osvetové
centrum, Galéria
hlavného mesta Prahy

Otvorené / Open
denne / daily
11:00 – 19:00

Lístky / Tickets
5 €
platí na všetky výstavy
v Dome umenia / valid
for all exhibitions in
House of Art

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk