image

YOUNGHO KANG (KR)

Autoportréty tancujúceho fotografa
The dancing photographer's self-portraits

Spoluorganizátori /
Co-organizers

Národné osvetové
centrum, TNT

Otvorené / Open
denne / daily
11:00 – 19:00

Lístky / Tickets
5 €
platí na všetky výstavy
v Dome umenia / valid
for all exhibitions in
House of Art

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk