image

ZAUJATÍ KRÁSOU / PREOCCUPIED WITH BEAUTY (SK)

Päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii / Fifties in Slovakia in documentary photography

Kurátori / Curators
Aurel Hrabušický,
Bohunka Koklesová

Otvorené / Open
utorok – nedeľa /
Tuesday – Sunday
10.00 – 18.00,
štvrtok / Thursday
12.00 – 20.00

Lístky / Tickets
3,50 € / 1,30 €
7 € rodinný lístok /
family ticket

Kontakt / Contact
0911 33 45 60
www.sng.sk